Umiejętności interpersonalne - jak je rozwijać?

Umiejętności interpersonalne – jak je rozwijać?

Umiejętności interpersonalne – jak łatwo nawiązywać kontakty?

Umiejętności interpersonalne – inaczej umiejętności społeczne, komunikacyjne czy też kompetencje miękkie – są niezbędne, aby tworzyć relacje z ludźmi. Człowiek jest istotą społeczną, żyje wśród ludzi i chce czy nie – wchodzi z nimi w interakcje i im lepsze posiada umiejętności interpersonalne, tym lepsze relacje z nimi tworzy. Warto więc umieć dobrze komunikować się, czyli tak mówić, żeby ludzie nas słuchali oraz tak słuchać, aby chętnie do nas mówili.

Aby łatwo nawiązywać kontakty warto pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:

  • utrzymujmy kontakt wzrokowy z rozmówcą, ale bez przesady – nie wpatrujmy się natrętnie w rozmówcę, bo może to być odebrane jako agresja z naszej strony,
  • zadawajmy pytania otwarte na tematy, które mogą być dla niego interesujące,
  • okazujmy zainteresowanie rozmową poprzez aktywne słuchanie, np. wydając co jakiś czas dźwięki: aha…, hmm…,
  • pozwalajmy mu swobodnie wypowiedzieć się, nie przerywajmy,
  • posługujmy się mową niewerbalną – wysyłajmy życzliwe sygnały (przyjemny wyraz twarzy, postawa ciała swobodna i zwrócona ku rozmówcy, łagodna gestykulacja) i czytajmy mowę ciała drugiej osoby,
  • nie oceniajmy, nie ignorujmy, nie pokazujmy wyższości, nie wygłaszajmy „jedynie słusznych” prawd objawionych,
  • nie używajmy wulgarnych słów lub innych świadczących o drzemiącej w nas agresji, niechęci czy negatywizmie,
  • okazujmy otwartość, empatię i życzliwość,
  • i najważniejsze: bądźmy w tym autentyczni.

Umiejętności interpersonalne – jak je rozwijać?

Umiejętności interpersonalne można rozwijać poprzez praktykę w życiu codziennym, w różnych sytuacjach społecznych. Z pomocą poradników można prowadzić celowaną obserwację interakcji społecznych i ćwiczyć swoje nowe umiejętności.

Warto również skorzystać z szerokiej obecnie oferty treningów umiejętności społecznych. Treningi te obejmują ćwiczenia komunikowania się, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów, negocjowania, motywowania, umiejętności pracy w zespole i innych kompetencji społecznych.

Trening umiejętności społecznych – na czym polega/ jak wygląda?

Trening umiejętności społecznych prowadzony jest przez trenera (często psychologa lub psychoterapeutę) w grupach liczących około 6 osób, trwa na ogół od kilku do kilkunastu sesji, w zależności od potrzeb uczestników i obranych celów treningu.

Najczęściej praca treningowa polega na odgrywaniu scenek w grupach, w celu pozbycia się nieprzystosowawczych reakcji, a wyuczeniu i przećwiczeniu pożądanych oraz wartościowych. Po scenkach przekazywane są informacje zwrotne od trenera do osób ćwiczących.

Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych pozwala nam na budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z ludźmi oraz do wywierania pożądanego wpływu na ludzi. Trenując umiejętności interpersonalne nabywamy wiedzę o ludziach i o sobie, pogłębiamy świadomość tego, jacy jesteśmy i co różni nas od innych, nabieramy subtelności w wyrażaniu siebie, odróżniamy „słowa – noże”, od tych, które są „miodem na serce”, komunikaty, które ranią, od tych, które koją i leczą. Pozwala to na czerpanie satysfakcji z tego, że obcujemy z ludźmi i że ludzie chcą obcować z nami, że wywieramy wpływ na nich a oni na nas, że  jesteśmy LUDŹMI i chcemy nimi pozostać.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *