Pracujemy konkretnie i skutecznie

Skuteczna i szybka terapia indywidualna stała się naszą domeną jako efekt wieloletnich doświadczeń w pracy z całymi systemami rodzinnymi.

Prowadzenie terapii pary w Sensity wymaga od terapeuty perfekcji i szybkości w stawianiu indywidualnych diagnoz każdego z partnerów. Przeprowadziliśmy tysiące interwencji kryzysowych. W większości przypadków, najpierw musieliśmy rozwiązać indywidualne trudności każdej ze stron, aby móc zająć się relacją między nimi. Ze względu na to, że interwencja w obliczu kryzysu w związku musi być szybka, nauczenie się skutecznego przeprowadzania terapii indywidualnej okazało się naszą koniecznością. Tym sposobem, skupiając się na jak najefektywniejszej pomocy parom w kryzysie, każdego dnia, w pierwszej kolejności szlifujemy nasze umiejętności w prowadzeniu terapii indywidualnej na najwyższym poziomie.

Specjalizujemy się w terapii wszystkich typów zaburzeń osobowości, najczęściej mamy do czynienia z zaburzeniami: narcystycznym, antyspołecznym oraz borderline.

Oczywiście zajmujemy się również problemami takimi jak: wypalenie zawodowe, trudności w komunikacji, zaburzenia psychosomatyczne, lęki wszelkiego rodzaju, obniżony nastrój, zaburzenia odżywiania, niedojrzałość emocjonalna i wiele innych.

Prowadzimy terapię w różnych nurtach: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym, gestalt, integracyjnym. Rodzaj terapii dobieramy do indywidualnych potrzeb pacjenta, dzięki czemu skutecznie i szybko osiągamy założone cele terapii.