Problemy, które pomagamy rozwiązać

Czy to możliwe, że przeszedłem wszystkie etapy żałoby i jestem gotowy na nową znajomość?

Depresja

Choroba, która charakteryzuje się obniżeniem nastroju, często nadmiernym rozdrażnieniem, brakiem poczucia radości z życia.

Obsesyjna zazdrość

Notoryczne poczucie zagrożenia utratą bliskiej osoby, lub przekonanie o byciu zdradzanym mimo braku realnych do tego podstaw. Może doprowadzić do rozpadu związku.

Psychosomatyka, stres, lęk, nerwice

To szeroki wachlarz problemów – od codziennego stresu, przez migreny, proste fobie i napady paniki, po traumy i bardziej złożone zaburzenia.

Problemy w relacjach z rodzicami

Relacje dorosłych dzieci i ich rodziców

Nie zawsze zdrowe. Często oparte na poczuciu winy i braku akceptacji.

Problemy adaptacyjne

Problemy związane z funkcjonowaniem w nowej pracy, szkole, nowym miejscu zamieszkania, lub innej nowej sytuacji życiowej. Najczęściej przejawiają się niepokojem, lękiem i obniżonym nastrojem.