Komunikacja w związku Sensity.pl

Komunikacja w związku: jak ją poprawić? skąd się biorą błędy i zakłócenia?

Komunikacja to sposób porozumiewania się pomiędzy ludźmi przy pomocy słów lub niewerbalnych wskaźników, takich jak: kontakt wzrokowy, gesty i postawa ciała, twarz i mimika, odległość i dystans, właściwości głosu i mowy. Komunikacja obejmuje dwa podstawowe procesy: przekazywanie, czyli kodowanie informacji przez nadawcę oraz odbieranie, czyli odkodowywanie tych informacji przez odbiorcę. W tych procesach dość często występują zakłócenia.

Co zakłóca skuteczną komunikację?

Nie zawsze odczytujemy wysłany komunikat tak, jak założył to nadawca. Przyczyny tych zakłóceń bywają różne, na przykład: hałas, zbyt duża odległość pomiędzy osobami, zmęczenie. Nie bez znaczenia pozostaje samopoczucie oraz stan zdrowia rozmówców, a także umiejętność przyjmowania przez nas perspektywy osoby, z którą prowadzimy rozmowę. Duży wpływ na jakość rozmowy mają stereotypy, różnice kulturowe oraz brak spójności pomiędzy komunikacją werbalną i niewerbalną.

Na blogu Sensity.pl znajdziemy takie tematy jak: 10 najczęściej popełnianych błędów w komunikacji między małżonkamiOn nic nie rozumie, ona przesadza = problemy w komunikacji. Przekaz jest zaburzony również wtedy, gdy prowadzimy równocześnie kilka wątków rozmowy lub rozmawiamy jednocześnie z innymi osobami.

Jak prowadzić rozmowę, aby nasz komunikat został zrozumiany?

Świadomość czynników zakłócających oraz uważność na nie dają nam szansę na prowadzenie efektywnej, skutecznej  rozmowy. Takiej, w której treść wypowiedzi jest zrozumiana zgodnie z naszymi intencjami. To szczególnie istotne, gdy ta sytuacja dotyczy osób, które są w związku – efektywność komunikacji może być znaczącym wyznacznikiem trwałości i satysfakcji z naszej relacji partnerskiej. Dobra komunikacja pozwala na skuteczne i sprawne osiągnięcie celów, które partnerzy sobie wyznaczyli, każdy z osobna bądź wspólnie.

Jak poprawić naszą komunikację?

Aby porozumiewanie się było satysfakcjonujące dla każdej ze stron, niezbędne jest przestrzeganie kilku zasad:

  1. Powinniśmy okazywać w stosunku do siebie aprobatę, szacunek i takt.
  2. Powinniśmy wyeliminować nadmierne krytykanctwo i obraźliwe przekazy.
  3. Ważne, abyśmy posiadali odpowiedni dystans do własnej osoby.
  4. Dobrze, abyśmy potrafili odnajdować wspólne stanowisko, wspólny punkt odniesienia w poruszanych kwestiach, pozwalający na uniknięcie nieporozumień.
  5. Przydatne bywa poczucie humoru, ale powinniśmy okazywać je w taki sposób, aby nie ranić uczuć rozmówcy.
  6. To ważne, abyśmy okazywali rozmówcy zainteresowanie tym, co on mówi. Istotnym elementem jest umiejętność uważnego i aktywnego słuchania (a nie tylko słyszenia).
  7. Aktywnie słuchajmy zarówno w formie werbalnej (np. parafrazowanie wypowiedzi rozmówcy), jak niewerbalnej (np. potakiwanie głową).

Dlaczego właściwa komunikacja  jest tak ważna dla związku?

Komunikacja w związku dwojga ludzi odbywa się na wszystkich płaszczyznach życia i sprawia, że związek staje się jednością. Pozwala nam na zaistnienie takich procesów jak: kontrolowane przemiany, wprowadzanie nowych ról, norm, reguł. Jest nieodłącznym elementem tego, abyśmy jako para mogli równoważyć formy zachowania takie jak: intymność, bliskość, niezależność, autonomia, sposoby rozwiązywania konfliktów. Komunikacja uwarunkowana jest indywidualnie ukształtowanymi stylami i strategiami komunikacyjnymi pary, które nadają naszemu związkowi własną, niepowtarzalną specyfikę.

Szacunek i otwartość na drugą osobę są najważniejsze

Będąc w związku kształtujemy odrębny, indywidualny styl porozumiewania się. Jeśli jesteśmy świadomi swoich różnic oraz szanujemy siebie nawzajem, możemy bez obaw posiadać i wygłaszać odmienne stanowiska, a nasza relacja będzie się rozwijać i pogłębiać. Gdy jednak jesteśmy  do siebie negatywnie nastawieni, nie rozumiemy wzajemne swoich potrzeb, to różnica poglądów będzie wpływać na nasz związek destrukcyjnie powodując konflikty i kryzysy.

Niezwykle cenna okazuje się postawa otwartości. Chęć szczerych rozmów z drugim człowiekiem, zwłaszcza tym, z którym tworzymy związek. To sprzyja budowaniu więzi i ułatwia pokonywanie przeszkód, których nie brakuje we współczesnym świecie.

W terapii par i małżeństw poprawa komunikacji poprzez uczenie się słuchania i dialogu z druga osobą jest zagadnieniem kluczowym. Jest narzędziem do budowania dobrej relacji oraz wyciągania związku z kryzysu.

Autor: Lidia Kowalska – Surowy

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *