Styl partnerski w komunikacji małżeńskiej

Dialog i szacunek, czyli styl partnerski w komunikacji małżeńskiej

Styl partnerski w komunikacji jest nastawiony na dialog i otwartość

Styl partnerski w komunikacji polega na dialogu, na umiejętności słuchania, bezpośrednim oraz otwartym okazywaniu uczuć. Dbamy o to, by nie zmieniać własnych przekonań, działań, pod wpływem nacisków ze strony przeciwnej, lecz nie próbujemy także nakłaniać partnera do własnych poglądów. W tym stylu wyrażamy prawdziwe intencje. Dążenie do jednomyślności jest konieczne w sprawach istotnych dla związku.

Jest to komunikacja stanowiąca podstawowy warunek rozwoju więzi małżeńskiej

Dlaczego? Ponieważ wiąże się z szanowaniem zdania oraz stanowiska drugiej osoby na równi z własnym. Pozwala na pogłębienie poczucia wspólnoty i jedności, a co za tym idzie na zadowalającą wymianę informacji umożliwiającą rozwiązywanie trudnych małżeńskich dylematów.

Jest to komunikacja polegająca na rozmowie, wzajemnym słuchaniu i rozumieniu siebie, co podkreśla bezwarunkową akceptację partnera jako współmałżonka. Nawet w przypadku różnicy poglądów wykazujemy wzajemną tolerancję, nie oceniamy się. O komunikacji w małżeństwie pisaliśmy w artykułach m.in. Komunikacja w związku: jak ją poprawić? skąd się biorą błędy i zakłócenia?10 najczęściej popełnianych błędów w komunikacji między małżonkami.

Na czym polega styl nie-partnerski?

Przeciwieństwem opisanego wyżej stylu jest styl nie-partnerski. W tym stylu inaczej traktujemy własne dążenia i potrzeby niż preferencje naszego partnera. Rozmawiając z drugim człowiekiem skupiamy się albo wyłącznie na tym, co sami chcemy osiągnąć, albo rezygnujemy z własnych celów i dążymy do tego, aby rozmówca mógł osiągnąć własne zamierzenia.

Jaki wpływ ma współczesna technologia na komunikację par?

Internet i telefonia komórkowa wprowadziły wiele zmian do sposobu komunikowania się par. Ludzie zaczynają poznawać się oraz funkcjonować w cyberprzestrzeni. Miłość przeniesiona w wirtualny świat przyciąga poprzez niezliczoną liczbę portali randkowych, w których można wybierać partnerów zgodnie z preferencjami. Młode małżeństwa porozumiewają się w wirtualnym świecie, co sprawia, że ich komunikacja często staje się bardziej powierzchowna. Może to prowadzić do nieporozumień, zwiększenia dystansu oraz poczucia osamotnienia w związku.

Czy masz problemy, aby zrozumieć potrzeby lub oczekiwania ukochanej osoby? Chciałbyś poprawić komunikację w swoim związku? Zapraszamy na konsultację z terapeutą małżeńskim w Sensity.

Autor: Lidia Kowalska – Surowy

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *