Warunki współpracy z poradnią

Odpowiedzialność Poradni

Skuteczność procesu psychoterapii zależy od bardzo wielu czynników. W szczególności od motywacji Pacjenta, gotowości na współpracę i otwarcie na zmiany. Psychoterapeuci Poradni dokładają wszelkich starań w celu osiągnięcie najefektywniejszego wyniku oddziaływania psychologicznego (por. umowa starannego działania), jednak nie mogą zobowiązać się względem Pacjenta do osiągnięcia ściśle określonego rezultatu w postaci całkowitego wyleczenia lub osiągnięcia celów terapii.

Dlatego, pomimo najlepszych chęci i zaangażowania, Poradnia Sensity nie ponosi odpowiedzialności z powodzenie procesu terapii oraz realizację celów Pacjenta.

Rezerwacja i płatności za spotkania (sesje)

 1. Klient dokonuje wstępnej rezerwacji spotkania osobiście w Recepcji, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub live chata na stronie www. Klient może także zarezerwować i opłacić spotkanie za pośrednictwem systemu rezerwacji online na www.sensity.pl/umow.
 2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie poprawnego numeru telefonu i adresu email Klienta, które będą wykorzystywane do komunikacji Poradni z Klientem.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. W sytuacji, gdy podane zostaną fałszywe dane, a na spotkaniu pojawi się inna osoba, Psychoterapeuta ma prawo odmówić poprowadzenia sesji, zaś płatność za spotkanie nie zostanie zwrócona.
 4. W przypadku rezerwacji pierwszej sesji, Klient zobowiązany jest do opłacenia jej nie później niż w ciągu 24 h. Rezerwacja pierwszej sesji jest skuteczna po wpłynięciu zapłaty na konto Poradni.
 5. Płatności za drugą i kolejne sesje należy dokonać najpóźniej 24 h przed umówionym terminem sesji. W przypadku braku płatności w terminie, sesja zostaje automatycznie anulowana.
 6. W przypadku rezerwacji większej ilości sesji, brak zapłaty lub odwołania w regulaminowym terminie (tj. z wyprzedzeniem 24h) dwóch sesji pod rząd będzie skutkowało automatycznym anulowaniem pozostałych zarezerwowanych terminów.
 7. Płatności za sesje przypadające po dniu wolnym od pracy (np. soboty, niedziele, święta) należy dokonać poprzedniego dnia pracującego. Przykładowo: poniedziałkową sesję zaplanowaną na g. 13:00 należy opłacić w piątek do g. 13:00.
 8. Opłacenie spotkania jest możliwe za pośrednictwem:
  1. systemu rezerwacji online – www.sensity.pl/umow
  2. sklepu internetowego – www.sensity.pl/sklep
  3. lub przelewem tradycyjnym:
   Psycholog Marta Mauer-Włodarczak, nr konta mBank: 35 1140 2004 0000 3002 6917 8225.

Dane do przelewów z zagranicy

Psycholog Marta Mauer-Włodarczak
Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, Polska
kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
PL 35 1140 2004 0000 3002 6917 8225

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ,
Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online jest PayPal, oraz mElements S.A., dzięki czemu akceptujemy m.in. płatności szybkimi przelewami, Blik, Google Pay, Apple Pay i kartami, np: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. W przypadku zlecenia przelewu na mniej niż 48h przed terminem spotkania, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na nasz adres mailowy: info@sensity.pl nie później niż 24h przed spotkaniem.
 2. W przypadku umawiania spotkania z dnia na dzień, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pośrednictwem sklepu internetowego w ciągu maksymalnie 2 godzin od dokonania rezerwacji, ale nie później niż do końca dnia pracy Poradni.
 3. 48h przed umówionym terminem spotkania, Klient otrzyma SMS z przypomnieniem o spotkaniu i płatności. Brak smsa nie zwalnia z konieczności odwołania spotkania.
 4. Gwarantujemy niezmienność cen spotkań Pacjentom regularnie uczęszczającym na terapię. W przypadku przerwania spotkań na okres dłuższy niż 60 dni, za kolejne sesje Pacjent zapłaci stawkę z aktualnie obowiązującego cennika.
 5. Rachunek za usługi psychoterapeutyczne/psychologiczne wystawiamy na życzenie Klienta. Rachunek wystawiamy za usługi, które były realizowane nie wcześniej niż 90 dni przed dniem prośby Klienta o rachunek.
 6. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać rachunek z numerem NIP za usługi psychoterapeutyczne, zobowiązany jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie Poradnię i podać numer NIP nie później niż w momencie dokonywania płatności. Brak informacji uniemożliwi wystawienie rachunku z NIP.

Odwoływanie sesji z przyczyn leżących po stronie Klienta

 1. Odwołanie lub zmiana terminu sesji jest możliwa najpóźniej na 24h przed ustalonym terminem sesji.
 2. Sesje przypadające po dniu wolnym od pracy (np. soboty, niedziele, święta) należy odwołać poprzedniego dnia pracującego. Przykładowo: poniedziałkową sesję zaplanowaną na g. 13:00 należy odwołać w piątek do g. 13:00.
 3. Jeżeli Klient nie odwoła spotkania w wyznaczonym czasie, bądź nie stawi się na umówionym spotkaniu, koszt spotkania nie będzie zwrócony.
 4. W przypadku, gdy Klient odwoła sesję w wyznaczonym czasie, otrzyma zwrot całej zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Na wyraźne życzenie Klienta, kwota może zostać zaliczona na rzecz kolejnego spotkania.

Spóźnienia i odwoływanie sesji z przyczyn leżących po stronie Poradni

 1. W przypadku odwołania spotkania w dniu sesji z przyczyn leżących po stronie Poradni, Klient otrzyma zwrot zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na konto, z którego dokonywana była płatność. Na wyraźne życzenie Klienta, kwota zostanie zaliczona na rzecz kolejnego spotkania.
 2. W przypadku, gdy spotkanie rozpocznie się z opóźnieniem większym niż 20 minut i nie ma możliwości przedłużenia sesji ze strony terapeuty, lub nie ma takiej zgody ze strony Klienta, Klient ma prawo wybrać:
  1. zwrot kosztów sesji i ustalenie nowego terminu wizyty z 20% rabatem
  2. odbycie skróconej sesji z 50% rabatem

Sesje online

 1. Sesje psychoterapeutyczne online realizowane są za wykorzystaniem serwisu whereby.com.
 2. Instrukcja obsługi i odpowiedź na najczęściej zadawane pytania, w tym minimalne wymagania techniczne do zrealizowania połączenia znajdują się na stronie www.sensity.pl/oferta-terapeutyczna/psycholog-online/psychoterapia-online-jak-to-dziala.
 3. Klient jest zobowiązany do przetestowania konfiguracji swojego urządzenia, aby upewnić się, że odbycie sesji jest możliwe.
 4. Poradnia nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie Klienta. Nie stanowią one podstawy do przedłużania lub odwołania sesji.
 5. Sesje online realizowane są wg polskiego czasu lokalnego, tj. czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00). Klient musi uwzględnić ew. różnice czasowe.

Przedłużanie sesji

Zapewniamy, że terapeuci  dokładają  wszelkich  starań,  aby sesje zaczynały się i kończyły punktualnie. W wyjątkowych  sytuacjach terapeuci decydują się na przedłużenie  spotkania, co wiąże się z opóźnieniem rozpoczęcia kolejnej wizyty. Powyższa sytuacja wynika wyłącznie z tego, iż kierujemy się dobrem naszych Klientów. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zaświadczenia

Poradnia Sensity nie wydaje zaświadczeń innych niż zawierające ilość odbytych przez Pacjenta sesji terapeutycznych wraz z terminami i wskazaniem terapeuty prowadzącego sesje. Zaświadczenia wydawane są na wniosek Pacjenta i udostępniane do odbioru osobistego w siedzibie Poradni lub wysyłane w formie elektronicznej na adres email Pacjenta.

Bezpieczeństwo najmłodszych (dzieci)

W Sensity.pl dbamy o bezpieczeństwo każdego członka rodziny, dlatego nie prowadzimy sesji przeznaczonych dla osób dorosłych w obecności dzieci. Niestety nie mamy możliwości zaopiekowania się Państwa dzieckiem w trakcie trwania Państwa sesji terapeutycznej. Dlatego prosimy o upewnienie się najpóźniej 24 h przed planowaną sesją, czy dziecko ma zapewnioną opiekę poza Poradnią na czas trwania sesji. Jest to ostatni moment na odwołanie sesji. Terapeuta odmówi przeprowadzenia spotkania w przypadku obecności dziecka, a jego koszt nie zostanie zwrócony.

Dane rejestrowe Poradni

Psycholog Marta Mauer-Włodarczak
Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa,
NIP: 524-243-33-95


Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość w kontekście zasad panujących w Poradni Sensity.
Dzięki nim jesteśmy w stanie proponować Państwu dogodne terminy spotkań, na które nie trzeba długo czekać.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt recepcją Sensity.

 

Call Now Button