Kiedy kończy się wolność a zaczyna odpowiedzialność w związku?

Kiedy kończy się wolność a zaczyna odpowiedzialność w związku?

Wolność w życiu człowieka

Wolność jest ważną wartością w życiu człowieka. To możliwość stanowienia o sobie, możliwość wyboru wśród wszystkich dostępnych opcji. Wolność jest określana jako niezależność, suwerenność.

Rodzaje wolności

Mówiąc o wolności, mamy na myśli wolność sumienia, słowa, wyznana, prasy, wolność polityczną, wolność zgromadzeń, swobodnego wyrażania myśli, itp. Wolność ma prowadzić do realizacji siebie samego, realizacji własnych celów i zamierzeń. Ma pozwolić na samodzielność, niezależność. Wolność to brak przymusu.

Jednocześnie, wolność nie może być absolutna. Dla większości ludzi wolność jest wartością. Gdyby jednak każdy czynił co uważa za stosowne, według własnego uznania i przekonania, wówczas w świecie zapanowałby chaos i anarchia. Dlatego niezbędne są zasady, ustalenia, granice czy ramy działania. Bez nich wolność straciłaby swoją wartość. Uznając, że wszyscy mamy indywidualne prawo do decydowania i zarządzania sobą samym bez przewidywania konsekwencji.

Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas potrafił analizować czyny własnej wolności. Oznacza to, że każdy człowiek powinien brać odpowiedzialność za własne decyzje, wybory, zachowania. Podobnie dzieje się w związku z najbliższą osobą.

Wolność w związku

Relacja to intensywna praca dwójki osób. Polega na ciągłym monitorowaniu i realizowaniu wzajemnych potrzeb, również tych opartych na wartości jaką jest wolność.

Otaczający świat zachęca człowieka do dbania o własne potrzeby, zapewnia o wyjątkowości, byciu najlepszym. Często słyszymy, że „ta wersja nas” jest najlepsza i nie należy jej zmieniać, bo przecież jesteśmy wolnymi ludźmi i mamy prawo do bycia kim tylko zechcemy. Czy aby na pewno?

Bliska jest mi myśl, że ważne w życiu to znać swoje potrzeby, umieć je regularnie realizować, wzmacniać swoje zasoby, umiejętności i talenty. Jednocześnie rozpoznawać swoje słabe strony, cechy, które wymagają korekty, modyfikacji czy zmiany, po to, aby nam samym i innym z nami było przyjemniej.

W relacji z drugim człowiekiem, w której uznajemy, że to co ja czuję, myślę i robię jest jedynym dobrym rozwiązaniem, może doprowadzić do szybkiego pojawianie się problemów w porozumieniu. W relacji niezbędne jest bowiem, aby dopuścić możliwość własnego błędu, pomyłki. Należy pamiętać o tym, że odmienna perspektywa drugiej osoby jest ważna i wymaga uznania.

Związek to wzajemnie zobowiązania

Relacja dwóch osób winna być oparta na wzajemnym zobowiązaniu. Jeśli poczynione zostały wspólne ustalenia, każda ze stron winna wziąć odpowiedzialność za ich wykonanie (wywiązać się z umowy). Niezależnie od poczucia niezależności i odrębności.

Kiedy wolność stanowi tylko wymówkę…

Często bywa tak, że „wolność” stanowi jedynie świetną wymówkę, aby nie wywiązać się ze wspólnej umowy. W swojej pracy często spotykam się z tym problemem. Pacjenci często tłumaczą swoje działania w następujący sposób:

Jestem wolnym człowiekiem, nic nie muszę.

Mam prawo robić co chcę.

Nie muszę, zmieniłam zdanie.

Realizuje swoje potrzeby, inni członkowie rodziny muszą się dostosować.

Nie potrzebuje.

Mam inne zdanie.

Nie chce.

Wówczas pojawia mi się myśl, że wolność nie może pozbawiać człowieka odpowiedzialności za własne myśli, uczucia, czyny i ponoszenie konsekwencji wynikających z tych działań (tego jak te słowa, czyny wpływają na drugą osobę, jakie wywołują uczucia i myśli, w jaki sposób wpływają na zachowanie innej osoby, itp.).

Warto pamiętać, że wolność to nie tarcza, która usprawiedliwi unikanie, wycofanie, atak, szantaż, ucieczkę przed konsekwencjami i wiele innych strategii. W tym miejscu kończy się wolność a zaczyna brak odpowiedzialności i niedojrzałość.

Weź odpowiedzialność za swoją wolność!

  1. Określ, co definiuje Twoją wolność.
  2. Określ swoje cele, plany, zamierzenia.
  3. Sprawdź co realizuje Twoją samodzielność i niezależność.
  4. Rozpoznaj swoje przekonania, opinie, sądy.
  5. Wyznacz własne granice.
  6. Poznaj granice drugiej osoby.
  7. Rozwijaj swoją konstruktywną komunikację z drugim człowiekiem.
  8. Pamiętaj, że nie ma wolności bez szacunku dla drugiego człowieka i jego odmiennych przekonań, uczuć, itp.
  9. Szukaj kompromisów. Rozwiązań, które satysfakcjonują obie strony.
  10. Przewiduj konsekwencje swoich uczuć, myśli i zachowań.

Skutecznie pomagamy w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych między partnerami. Skontaktuj się z Nami!

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *