Zespół stresu pourazowego - jak pokonać traumę?

Zespół stresu pourazowego – jak pokonać traumę?

Co to jest zespół stresu pourazowego?

PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, to zaburzenie lękowe, które powstało na skutek zetknięcia ze stresującym wydarzeniem lub sytuacją wyjątkowo silnie zagrażającą lub katastroficzną. Sytuacja ta może być zarówno krótkotrwała (np. wypadek samochodowy), jak też mieć długofalowy przebieg (np. bycie ofiarą przemocy). Cechą takiego wydarzenie jest również to, że ono obiektywnie jest bardzo trudne i mogłoby spowodować cierpienie u większości ludzi.

Przyczyny stresu pourazowego

PTSD powstaje w wyniku powodującego cierpienie wydarzenia doświadczonego bezpośrednio przez osobę chorą, jak i przez kogoś bliskiego. Mogło również mieć swoje źródło w wydarzeniu, którego chory był jedynie świadkiem.

Sytuacje, które mogą prowadzić do powstania stresu pourazowego dzielimy na dwie kategorie:

 1. Nagłe, krótkotrwałe wydarzenia zagrażające życiu:
  • poronienie;
  • napad, atak terrorystyczny;
  • gwałt;
  • wszelkie wypadki komunikacyjne;
  • katastrofy wywołane trzęsieniem ziemi, powodzią, lawiną czy huraganem;
  • niespodziewana i nagła śmierć bliskiej osoby.
 2. Długotrwałe lub powtarzające się sytuacje powodujące znaczne cierpienie:
  • przemoc psychiczna, fizyczna lub seksualna;
  • przemoc w rodzinie;
  • mobbing;
  • cierpienie związane z okolicznościami wojny (niewola, tortury).

Zespół stresu pourazowego – objawy

Objawy stresu pourazowego mogą wystąpić od kilku miesięcy do kilkunastu lat od momentu doświadczenia traumatycznego wydarzenia. Chory częściowo lub całkowicie jest niezdolny do odtworzenia niektórych ważnych okoliczności zdarzenia lub długotrwałej sytuacji. Przypominanie traumy ma charakter uporczywych przebłysków, konkretnych, żywych wspomnień lub koszmarów sennych. Odżywanie traumy pojawia się również w sytuacjach, które w jakikolwiek sposób przypominają okoliczności przeszłego zdarzenia (np. dźwięk klaksonu, fizyczne podobieństwo do osoby „kata”).

Ponadto osoba chora może doświadczać również wszystkich lub niektórych z poniższych dolegliwości:

 • zaburzenia snu;
 • zwiększona drażliwość, nadpobudliwość;
 • zaburzenia koncentracji i pamięci;
 • zwiększona, nadmiarowa czujność;
 • nadmiarowa reakcja organizmu na zaskoczenia (wzdrygnięcia, niecelowa zmiany pozycji czy obrócenie głowy);
 • chroniczne zmęczenie, ból, zawroty głowy;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • częstomocz;
 • zaburzenia związane z układem pokarmowym;
 • częste i skrajne zmiany nastroju;
 • przytłaczające lęki i niepokoje;
 • ataki paniki;
 • depresja;
 • myśli samobójcze.

Lista możliwych objawów jest znacznie dłuższa. Są one jednak na tyle indywidualne, że trudno je wszystkie tutaj ująć. Zostały wypisane te najczęściej doświadczane. Ich rozległość powinna być dla nas jednak jasnym komunikatem, że warto reagować na wszelkie niepokojące symptomy czy sygnały płynące od osób, z którymi na co dzień się spotykamy.

Leczenie stresu pourazowego

W leczeniu PTSD najczęściej stosuje się psychoterapię indywidualną oraz farmakoterapię. Samo leczenie traumy ma pomóc w przepracowaniu myśli i schematów myślowych, emocji i wyobrażeń odnoszących się do przeżytego doświadczenia. Im dłużej nieleczona trauma jest obecna w życiu pacjenta tym bardziej jest destrukcyjna. Czas odgrywa tu bardzo znaczącą rolę i w dużej mierze właśnie od tego czasu zależą rokowania.

Jeśli opisane wyżej sytuacje lub objawy stały się Twoim udziałem lub doświadcza ich ktoś z Twoich bliskich bardzo zachęcam do umówienia się na konsultację do terapeuty, psychiatry lub ośrodka, który zajmuje się leczeniem traumy. Nie jest to zaburzenie, z którym da się sobie poradzić samemu. Warto skorzystać ze zbadanych i skutecznych programów leczenia, które mają realną szansę pomóc w powrocie do zdrowia.

Skutecznie leczymy nerwicę oraz zaburzenia związane z lękiem.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *