Jak przebiega proces leczenia nerwicy?

Jak przebiega proces leczenia nerwicy?

Nerwica – jak przebiega jej leczenie?

Leczenie nerwic polega na psychoterapii, która prowadzi do rozwiązania konfliktów wewnętrznych leżących u podstaw zaburzeń nerwicowych oraz do zmiany rozumienia (interpretacji) własnych zachowań, rzeczywistego znaczenia bodźców lękowych i odczuwanych objawów.

W terapii następuje wzrost tzw. wglądu, a więc rozumienia siebie i rozwój życzliwej samoświadomości, a przez to odzyskanie samokontroli nad objawami dotychczas przeżywanymi jako “silniejsze ode mnie”. Stopniowo wzrasta siła “ego” i zdolność do odzyskiwania równowagi wewnętrznej w trudnych sytuacjach. Zmienia się też stosunek do własnego ciała i emocjonalności. Ważne są równoległe zmiany zachowania w różnych sytuacjach.

Kluczowym etapem terapii jest odkrycie przez pacjenta, że nie tyle “źle się czuję, więc nie radzę sobie w życiu”, co “nie żyję zgodnie ze swoimi potrzebami i przez to źle się czuję”.

W praktyce oznacza to odzyskanie wpływu na swoje życie, a przez to samopoczucie, podejmowane decyzje, danie sobie prawa do “życia w zgodzie ze sobą” i z na nowo przemyślanymi wartościami. W dłuższej perspektywie terapia oznacza też wprowadzenie często daleko idących zmian w relacjach rodzinnych, pracy, trybie życia a nawet odżywiania, rytmie aktywności i wypoczynku.

Często potrzebna jest również terapia lekowa stosowana jako leczenie objawowe, doraźnie wspomagające, zależne od stanu pacjenta lub w dłuższym okresie wspomagająca psychoterapię.

Kiedy potrzebna jest farmakoterapia w leczeniu nerwicy?

Interwencyjnie, doraźnie zastosowana farmakoterapia może być niezbędna zawłaszcza w napadowych silnych lękach, natręctwach o dużym nasileniu, bezsenności, itp. Czasem doraźnie trzeba przerwać “błędne koło objawów”, aby pacjent doznał ulgi i mógł na nowo “wrócić do normalnego życia”, odzyskać nadzieję i podjąć systematyczną psychoterapię.

Terapia lekowa w dłuższym zastosowaniu może wspomagać psychoterapię i być modyfikowana, czy stopniowo ograniczania w miarę jej postępów. Lekarz może przepisać w miarę potrzeby leki przeciwlękowe, antydepresyjne tzw. drugiej generacji, stabilizujące nastrój i dynamikę układu nerwowego, tonizujące czy nasenne. Doświadczony psychiatra stosuje też elementy psychoterapii oraz współpracuje z terapeutami i lekarzami innych specjalności.

Kluczowe znaczenie w psychoterapii i ewentualnym leczeniu farmakologicznym ma trafna diagnoza oraz korzystanie z pomocy doświadczonych specjalistów z dobrym przygotowaniem i potwierdzonych kwalifikacjach.

O procesie psychoterapii w leczeniu nerwicy

Terapia nie jest “łatwa i przyjemna”. Polega przecież na przejściu od infantylnej “zasady przyjemności do zasady realności” mówiąc językiem psychoanalizy. Wymaga pogodzenia się z nieuchronnymi zmianami – po prostu z życiem takim, jakie jest. Przyjęcie i akceptacja swojego obecnego stanu oraz zapoczątkowanie zmian bywa bardzo trudne i budzi u pacjenta zrozumiały opór. Tak naprawdę w sprawach podstawowych nie lubimy zmian i obawiamy się ich. Nie lubimy też zwykle zmieniać swoich wyobrażeń o sobie i innych, a to na ogół jest niezbędne w psychoterapii.

Postępy psychoterapii budzą jednak optymizm, a doświadczanie pozytywnych zmian w życiu poprawia samopoczucie i jest pasjonująca przygodą. Niektórzy pacjenci przeżywają w toku terapii coś w rodzaju “przebudzenia”, czy “powtórnych narodzin”, podobnie jak to bywa niekiedy udziałem osób, które weszły świadomie na drogę rozwoju duchowego.

 

Skutecznie leczymy nerwicę i zaburzenia związane z lękiem. Pracujemy także online.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *