Coaching a psychoterapia Sensity.pl

Coaching a psychoterapia – kilka słów o różnicach

Czym różni się coaching od psychoterapii?

W coachingu klient jest “kompletny”

Zasadniczą różnicą między coachingiem a psychoterapią jest założenie, że klient (eng: coachee – osoba coachowana) jest “kompletny”, tzn. ma wszystkie kompetencje do zmieniania i udoskonalania swojego życia, a także osiągania wyznaczonych przez siebie celów. Dlatego, zadaniem coacha nie jest “poprawianie” klienta, lecz towarzyszenie w drodze do celu. Aby to osiągnąć, coach może posługiwać się wieloma narzędziami, z których najważniejszym jest zadawanie pytań prowokujących coachee do poszukiwania sposobów dojścia tego, co klient chce osiągnąć. Stąd też wynika odpowiedzialność za proces coachingowy, która leży po stronie klienta. To coachee definiuje cele i jest odpowiedzialnych za ich realizację. Rola coacha przypomina bardziej rolę przewodnika, niż kogoś na kim można się oprzeć.

W coachingu nie potrzebna jest diagnoza problemu, bo problemu nie ma.

W psychoterapii, bez dogłębnej analizy przeszłości, nie można postawić diagnozy. Natomiast bez diagnozy, nie można zacząć pracy. W odróżnieniu od coachingu, psychoterapia adresowana jest przede wszystkim do osób, które zmagają się z życiowymi trudnościami lub problemami sklasyfikowanymi jako zaburzenia lub choroby psychiczne. W psychoterapii skupiamy się na rozwiązaniu problemu, który ma swoje źródło w przeszłości, ale powoduje dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu w teraźniejszości. W coachingu to, co robiłeś i czego doświadczyłeś w przeszłości jest traktowane jako kapitał. Ważne jest to gdzie jesteś “dzisiaj”, jak wykorzystasz swój kapitał i gdzie chcesz być “jutro”. To, co było wczoraj jest mało istotne. Ważny jest cel, który sobie wyznaczasz.

Coaching: jestem tu, ale chcę być…

W coachingu przeszłość i teraźniejszość stanowi jedynie trampolinę do wyznaczenia celu i analizy zasobów, które mogą być wykorzystane do jego osiągnięcia. W coachingu skupiamy się na tym, co ma być i jak to osiągnąć – horyzontem jest przyszłość. Bez względu na to czy jest to realizacja życiowej misji, marzenia, czy też udoskonalenie jakiegoś obszaru życia klienta, zawsze będzie to droga do określonego na wstępie celu w przyszłości.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, a coaching

Często psychoterapeuci pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym  i coachowie posługują się podobnymi narzędziami. Wielokrotnie można spotkać się ze sporami jednych z drugimi, kto od kogo czerpie i “kto był pierwszy”. Tymczasem coaching i psychoterapia poznawczo-behawioralna narodziły się w podobnym czasie i rozwijały się niezależnie. Wydaje się, że fakt coraz większej popularności coachingu, jak i coraz większej dominacji nurtu poznawczo-behawioralnego nad pozostałymi, świadczy o wysokiej skuteczności obu metod pracy.

 

Coaching to skuteczny sposób na osiąganie sukcesów zawodowych i życiowych. Zapraszamy!

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *