Krzysztof Włodarczak

Specjalizacja

Pracuje przede wszystkim z parami i mężczyznami wykorzystując narzędzia psychoterapeutyczne i coachingowe. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem wprowadzając elementy treningumentoringu. Wspiera klientów w pokonywaniu trudności rodzinnych, wychowawczych, a także o osiąganiu ich celów zawodowych i osobistych.

Dla mężczyzn

Mężczyznom pomaga w odnalezieniu ich tożsamości, w ułożeniu często skomplikowanych relacji nie tylko małżeńskich ale również tych z rodzicami, czy teściami. Szuka proaktywności i odwagi wraz z tymi, którzy są wycofani. Pracuje nad efektywnym wykorzystywaniem czasu i bezstresowym zarządzaniem zadaniami z tymi, którzy chcą osiągać ambitne cele rodzinne i zawodowe. Pomaga też w ustaleniu granic między pracą, a rodziną i życiem prywatnym (work-life balance).

Dla rodziców

Wspiera także tych, którzy chcą świadomie wychowywać swoje dzieci. Wspólnie z klientami poszukuje rozwiązania częstych problemów wychowawczych, np: sposobów na samodzielne zasypianie dzieci, kłopotów ze stawianiem granic, kształtowaniem samodzielności i odpowiedzialności dzieci, nadmiernym korzystaniem z internetu oraz innych nowoczesnych technologii, itp. Jest też chodzącą skarbnicą pomysłów na wyjątkowe i budujące sposoby spędzania czasu z dziećmi.

Dla par

Pracuje z osobami zmagającymi się z trudnościami w relacjach małżeńskich oraz takimi, które do wejścia w poważny związek dopiero się przygotowują. Pomaga między innymi ujednolicić cele i plany małżonków, odcinać pępowinę i rozwiązywać problemy z teściową, odnaleźć swoje role w związku i komunikować się w sposób budujący relację i szczęście rodziny.

Krzysztof Włodarczak psychoterapeuta-par-coach

Jest prawdą, że dzieci biegną najpierw do matki. Ale ja biegnę w stronę mojego dziecka. I to właśnie jest ojcostwo.

A. Isella