Sześć stylów miłości, czyli jak przeżywamy miłość

Sześć stylów miłości, czyli o tym jak przeżywamy miłość

Jakie style miłości wyróżniamy?

Poprzednio pisałam o miłości przyjacielskiej i romantycznej, o wzorcach idealnych miłości Jezusa z Nazaretu, Don Juana i Tristana. Jako, że w psychologii szukamy nowych, lepszych sposobów rozumienia zjawisk psychologicznych, w tym miłości, tworzy się nowe kategorie i podejścia do tematu. Takim wielowymiarowym podejściem do kwestii miłości jest na przykład typologia zaproponowana przez Johna Alana Lee (1988). Wyróżnia on sześć stylów miłości, do których należą: eros, ludus, storge, pragma, mania oraz agape. Pokrótce omówię każdą znich.

Eros jest typem miłości namiętnej, erotycznej.

Osoby przeżywające ten rodzaj miłości posiadają własny wzorzec idealnego partnera. Są otwarte w doświadczeniu uczuć, których nie zamierzają kontrolować.  Przy tym są ufne i mało zaborcze, czy zazdrosne. Miłość traktują jako wartość samą w sobie.

Ludus oznacza w języku łacińskim grę, zabawę i tak też osoby przejawiające ten  styl traktują miłość.

Takie osoby są otwarte w wyrażaniu swych uczuć i nie lubią zazdrości, która wzmaga ich niechęć. Są swego rodzaju kolekcjonerami przygód miłosnych i nie angażują się głęboko w żaden związek. Są skłonne twierdzić, że kochają wszystkich swoich partnerów, którym są rzadko wierni, a którzy są na ogół osobami atrakcyjnymi, budzącymi pożądanie.

Storge jest miłością opartą na poczuciu wspólnoty, przyjaźni, braterstwie, lojalności i zaufaniu do drugiej osoby.

Osoby przejawiające ten styl nie angażują się w związki od pierwszego wejrzenia, lecz takie, które są oparte na podobnych zainteresowaniach, cechach oraz aktywności życiowej.  Osoby te nie są skłonne do wyrażania swoich uczuć, aczkolwiek są osobami otwartymi, nie idealizującymi swoich partnerów i potrafiącymi akceptować ich wady.

Mania to miłość, w której łączą się zazdrość, zaborczość, potrzeba kontroli i obsesyjne myślenie o partnerze.

Mania jest połączeniem dwóch stylów podstawowych – erosa i ludusa. W tym typie miłości pojawia się wiele lęków oraz niepokojów, co może dezorganizować funkcjonowanie społeczne, intelektualne i zawodowe danej osoby. Miłość w rozumieniu osoby przeżywającej manię jest istotą życia.  Rzadko jednak przynosi ona zadowolenie i emocjonalną równowagę.

Pragma – osoby o takim stylu przeżywania miłości wiedzą bardzo dokładnie czego oczekują od swego partnera.

Pragma jest mieszanką storge i ludusa. Tacy ludzie dobrze kontrolują swoje uczucia dopóki nie poznają danej osoby. Są to zazwyczaj osoby ostrożne, systematyczne, mało otwarte, które nie lubią niczego przyspieszać, ponieważ najważniejsze jest dokonanie dobrego wyboru.  Dbają o związek i swego partnera, co przejawia się w tym, że potrafią dużo poświęcić oraz pracować na rzecz związku. Ich związki są raczej przewidywalne, satysfakcjonujące i oparte na dobrym dopasowaniu.

Agape jest stylem miłości altruistycznej, nieegoistycznej, bezinteresownej, ale spotykanej najrzadziej.

Jest połączeniem erosa i storge. Miłość istnieje po to, żeby dawać ją innym ludziom, którzy tej miłości potrzebują, czasem za cenę własnego szczęścia. Osoby te silnie angażują się w związek, są czułe i oddane. Nie odmawiają też pomocy innym potrzebującym ludziom.

Czy rezprezentujemy tylko jeden styl miłości?

Style opisane powyżej nie są niezmienne w przeciągu życia. Ulegają one rozmaitym wpływom, do których zaliczyć należy kulturę, rozmaite sytuacje, doświadczenia życiowe oraz związki z różnymi osobami. Jest też mało prawdopodobne, aby jedna osoba przeżywała miłość tylko na jeden sposób. Zazwyczaj istnieje nieskończenie wiele możliwości łączenia się ze sobą poszczególnych typów miłości.

Dla przykładu, jedna osoba może przeżywać miłość na każdy z wymienionych sposobów, ale natężenie każdego ze stylów będzie inne. Dominować może na przykład storge i pragma, a eros może znajdować się na średnim poziomie. Słabsza może być mania, a najsłabszy ludus. Inna osoba może mieć na przykład bardzo silny styl miłości ludycznej i erotycznej, a bardzo niski storge oraz pragmę. Nie ma tutaj wzorca idealnego. Każdy z nas inaczej doświadcza miłości, ale wzorce w związku małżeńskim, czy partnerskim są do siebie zazwyczaj dobrze dopasowane.

Pewne elementy powyższych stylów miłości nakładają się na podział na miłość przyjacielską i erotyczną.  I tak, miłość erotyczna pojawi się w erosie, a także w ludusie, a miłość przyjacielska w pragmie, storge i agape. Omówiona tutaj typologia stylów miłości jest wielowymiarowa. Może adekwatnie odzwierciedlać sposoby przeżywania miłości w różnych kulturach.

Autor: Elwira Szehidewicz

sensity.pl logo

Sensity.pl to poradnia psychologiczna, której misją jest pomoc rodzinom w pokonywaniu kryzysów, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z parami i małżeństwami, które znajdują się w sytuacji około rozwodowej. Sensity.pl nie mediuje rozwodów, zawsze walczymy o uratowanie związku i rodziny.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *