Dlaczego nie da się uniknąć psychologii – czyli kiedy chcemy, a kiedy musimy pójść do psychologa?

Psychoterapia w podejściu integratywnym – na czym polega?

O Podejściu

W psychoterapii istnieje kilka podejść do rozumienia problemów, z jakimi pacjenci zgłaszają się do psychologów oraz psychoterapeutów. Do najważniejszych należą podejścia:

Terapeuci pracujący w nurcie integratywnym łączą powyższe modalności przez korzystanie z podstaw teoretycznych, różnorodności rozumienia zaburzeń psychicznych oraz technik i metod pracy.

Każdy z wyżej wymienionych nurtów psychoterapii jest rekomendowany w zależności od trudności czy zaburzenia pacjenta. Może być tak, że zgłaszającym się osobom odpowiadają jedne metody pracy, a inne nie. Podejście integratywne umożliwia dobór metod pracy w zależności od zgłaszanego problemu.

Rola terapeuty

Terapeuta dostosowuje się do możliwości oraz potrzeb pacjenta dobierając odpowiednie techniki pracy. Poszukuje razem z pacjentem przyczyn problemów, nowych rozwiązań i zasobów własnych każdej osoby.

W podejściu integratywnym terapeuta raz jest osobą, która zachęca do ugłaśniania wszystkich pojawiających myśli, daje przestrzeń do doświadczania emocji, innym razem sam sugeruje tematy, nad którymi należy się zastanowić. Kwestie te mogą wynikać zarówno z zawieranego z pacjentem kontraktu, celu terapii czy obserwowanych przez terapeutę zachowań.

Informacje ogólne

Sesja psychoterapeutyczna najczęściej odbywa się raz w tygodniu (lub raz na dwa tygodnie) i trwa między 45 a 50 minut. Natomiast czas trwania całej psychoterapii jest sprawą indywidualną, zależy zarówno od trudności pacjenta, jak też od wybranej metody leczenia. W omawianym podejściu terapia częściej jest krótkoterminowa (od 3 miesięcy do roku), rzadziej długoterminowa (nawet kilkuletnia).

W trakcie 2-4 pierwszych spotkań terapeuta ustala z pacjentem cele terapii oraz zasady współpracy. Cele terapii, jak w każdym nurcie terapeutycznym tak i tu, mogą ulegać zmianie w trakcie jej trwania.

 

Skutecznie pomagamy osobom cierpiącym z powodu depresji, nerwicy oraz zaburzeń lękowych. Pracujemy także online.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *