O poczuciu własnej wartości słów kilka Sensity.pl

O poczuciu własnej wartości słów kilka

Czym jest poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości mówi człowiekowi o postawie wobec samego siebie:

  • Co ja właściwie o sobie myślę?
  • Jak się postrzegam?
  • Jaki jestem?
  • Czy siebie lubię, czy nie?
  • W jaki sposób siebie traktuję?

Jedna z pierwszych naukowych definicji tego pojęcia została zaproponowana przez Williama Jamesa pod koniec XIX wieku. Odwołując się do niej, można powiedzieć, że poczucie własnej wartości to poczucie pewności siebie, które wypływa ze stosunku naszych sukcesów do aspiracji.

Jaki wpływ na nasze życie ma poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości może być zaniżone, zawyżone i adekwatne. Osoby o zbyt niskim poczuciu własnej wartości mogą odczuwać duży dyskomfort, często mogą odczuwać smutek, niepokój, zmartwienie. Może im się wydawać, że niewystarczającą ilość rzeczy wykonują w stopniu zadowalającym ich samych, zarówno jak i innych. Ich samoocena bywa marna.

Z kolei, ludzie o zbyt wysokim poczuciu własnej wartości mają tendencję do przekraczania granic innych osób, agresji, „bufonowatości”. Bywają trudni we współżyciu, we współpracy.

Od czego zależy poczucie własnej wartości?

Można powiedzieć, że własna wartość człowieka zależy generalnie mówiąc od jego samooceny. Na globalną, całkowitą samoocenę człowieka składa się suma cząstkowych ocen własnego postępowania, własnych cech, własnych osiągnięć w różnych dziecinach i w różnych obszarach życia. Istotny wydaje się fakt, że doświadczanie własnej wartości, budowanie samooceny jest procesem, który zaczął się w chwili narodzin i trwa każdego dnia. Wpływa na nią przede wszystkim środowisko, w którym człowiek wzrasta i żyje, począwszy od rodziców, rodziny, poprzez znajomych i przyjaciół, na miejscu pracy kończąc. Należy jednak zaznaczyć, że człowiek posiada wartość uniwersalną niezależną od nikogo. Czasem wartość ta bywa zasłonięta, zakurzona i trudno ją zauważyć, eksponować.

Jak podnieść samoocenę?

Podobnie jak budowanie samooceny jest procesem, tak również zbudowanie adekwatnej samooceny nie jest wydarzeniem gwałtownym. Wymaga ono czasu i wysiłku, jednakże jest możliwe. Można więc powiedzieć, że kluczem do sukcesu jest poczucie potrzeby zmiany i jej realizacja w określonym przez siebie kierunku.

Do wzrostu samooceny, a tym samym wzrostu poczucia własnej wartości przyczynia się aktywność w uczeniu się, w poznawaniu świata i siebie, a co za tym idzie również dążenie do większej świadomości siebie, swoich myśli, emocji, wartości, potrzeb. Określenie swoich  potrzeb, wartości daje poczucie kontroli nad własnym życiem oraz pozwala na życie w zgodzie z samym sobą, z własnymi priorytetami. Istotnym elementem jest również konsekwencja w dbaniu o siebie, o zaspakajanie swoich potrzeb w taki sposób, by ani granice własne, ani innych osób nie zostały przekroczone.

Autor: Agnieszka Lorek-Groniewska

Logo Sensity.pl

Sensity.pl to poradnia psychologiczna, której misją jest pomoc rodzinom w pokonywaniu kryzysów, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z parami i małżeństwami, które znajdują się w sytuacji około rozwodowej. Sensity.pl nie mediuje rozwodów, zawsze walczymy o uratowanie związku i rodziny.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *