Ostatnie wpisy na blogu
Dlaczego kobiety zdradzają?

Dlaczego mężczyźni zdradzają, a dlaczego kobiety? Przyczyny zdrady są różne

Zdrada często jest rozumiana jako nagła sytuacja, która spadła na osobę zdradzoną lub zdradzającą jak „grom z jasnego nieba”. Jednak przy bliższej analizie historii dwojga ludzi okazuje się, że jest pewną konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. Nie dzieje się bez powodu. Jest procesem, który swój początek ma o wiele wcześniej niż efekt końcowy.

Kto zdradza częściej, kobiety czy męźczyźni? – statystyki

Statystyki dotyczące zdrad w Polsce różnią się od siebie w zależności od źródła i badanej grupy, ale oscylują wokół 29 – 38 % wśród kobiet i 39-52 % wśród mężczyzn. Inaczej sytuacja przedstawia się w Wielkiej Brytanii, gdzie według Daily Telegraph do zdrady przyznaje się 3 na 5 kobiet ale 3 na 10 mężczyzn. Wyniki jednak zgodnie pokazują, że aktualnie zdrada jest zjawiskiem, który ma tendencję wzrostową. Amerykanie podali, że w ciągu ostatnich 20 lat odsetek żon, które przyznały się do zdrady wzrósł o 40% (National Opinion Research Center’s 2010). Co ciekawe, według danych zebranych przez Illicit Encounters, mimo tego, że kobiety coraz częściej zdradzają, to nadal w 72% przypadków to mężczyźni robią pierwszy krok.

Jakie są przyczyny zdrady u mężczyzn a jakie u kobiet?

Problem zdrady przyciąga wielu badaczy. Dzięki temu dysponujemy wieloma ciekawymi analizami tego tematu.

Do zdrady często przyznają się mężczyźni, którzy zarabiają mniej od swoich partnerek (C.Munsch). Ma to związek z powszechnym przekonaniem, że mężczyzna powinien zarabiać więcej, bo w ten sposób utwierdza się w swoim poczuciu męskości. Zdrada w przypadku mężczyzn mniej zarabiających będzie pełniła rolę potwierdzenia swojej męskości. Dla porównania, w związkach, w których partnerzy uzyskują podobne dochody, na zdradę zdecyduje się 5 % mężczyzn, natomiast w związkach, w których mężczyźni zarabiają mniej, taką decyzję podejmie już 15% panów. Wśród pań różnice w dochodach nie stanowią znaczącego powodu do zdrady.

Inne ciekawe badanie wykazało, że mężczyźni, którzy przed  wejściem w stały związek mieli  więcej przelotnych kontaktów seksualnych, będą mieli większą tendencję do zdradzania. W przypadku kobiet sprawa przedstawia się na odwrót. Kobiety, które wcześniej odbyły więcej kontaktów seksualnych będą wiernymi partnerkami w stałych związkach (J.McNulty, A.Meltzer, A.Makhanova, J.Maner)

To samo źródło podaje jeszcze ciekawszą obserwację. Otóż paradoksalnie, częściej zdradzają kobiety, które uważają się za mniej atrakcyjne, niż te, które w tej kwestii wysoko siebie oceniają. Przy czym, atrakcyjność kobiet nie wpływa na zmniejszenie lub zwiększenie tendencji do zdradzania wśród ich partnerów.

CBOS (BS/90/2011) przeanalizował okoliczności w których najczęściej dochodzi do zdrad. Poniższy wykres przedstawia wyniki tych badań.

gdzie dochodzi do zdrady

Gdzie najczęściej dochodzi do zdrady? (źródło: CEBOS)

Wyniki badania pokazały, że mężczyźni zdradzają najczęściej w pracy (36%), natomiast kobiety w kręgu znajomych (33%). W grupie zdradzających prym wiodą osoby z wyższym wykształceniem (49%), wśród osób z wykształceniem podstawowym do zdrady przyznaje się

Dlaczego kobiety i mężczyźni zdradzają?

Zdrada jest sygnałem, że w danej relacji czegoś zabrakło. Powodów dla których mężczyźni i kobiety zdradzają może być bardzo wiele. Bywa, że brakuje bliskości, zrozumienia, dobrej komunikacji, wsparcia, spełniania wzajemnych oczekiwań. Otwartości na drugiego człowieka. Czasami wydaje się, że w relacji jest wszystko co powinno się znaleźć, jednak nie jest to możliwe w przypadku, gdy znajduje się przestrzeń dla trzeciej osoby.

Jednym z powodów, dla których dochodzi do zdrady jest potrzeba potwierdzenia swojej atrakcyjności – zarówno fizycznej jak i intelektualnej. Kobiety chcą być adorowane, zdobywane, czuć się pożądane, a mężczyźni chcą być podziwiani, doceniani. Dla niektórych mężczyzn powodem zdrady może być potrzeba potwierdzania swojej pozycji, czyli potrzeba władzy.

Mężczyźni miewają też duże trudności z wyrażaniem własnych emocji, uczuć, brakuje im wglądu w swoje potrzeby, często towarzyszy im brak umiejętności stawiania granic, brak asertywności, chronienia własnej przestrzeni. W konsekwencji czują się zniewoleni, nigdy  na tyle dobrzy, by zaspokoić oczekiwania partnerki. W takim układzie kobiety czują się osamotnione w poczuciu, że to one dźwigają ciężar odpowiedzialności za rodzinę i w relacji pozamałżeńskiej szukają oparcia w mężczyźnie, który sprawia wrażenie silnego i decyzyjnego.

Zdarza się też, że zdrada ma na celu sprowokować partnera do jasnego stanowiska określającego jego zaangażowanie w związek.

Przyczyn zdrady w wielu przypadkach należy szukać w historii rodziny pochodzenia.

Zdrady są często wynikiem powielania pewnych schematów z dzieciństwa. Przykładowo kobieta wychowywana w domu, gdzie ojciec nadużywał alkoholu – był wulgarny, agresywny, stosował przemoc, w dorosłości może mieć trudność w utrzymaniu zdrowej, bezpiecznej relacji. Podświadomie będzie dążyć do atmosfery konfliktu i napięcia, aby potwierdzać przekonanie, że mężczyźni są tyranami, a kobiety ofiarami. Do rozpoznania takich zachowań niezwykle pomocna okazuje się psychoterapia, która w atmosferze zrozumienia i akceptacji pozwala zrozumieć własne mechanizmy funkcjonowania.

Mężczyźni również powielają schematy z domu rodzinnego, gdzie ojciec- mężczyzna zdradzał matkę  – kobietę i nie ponosił z tego tytułu „kary” – dziecku modelował w ten sposób skrzywiony obraz męskości, siły, władzy.

Inny przykład mężczyzny, który może mieć tendencje do zdradzania, to chłopiec, który został opuszczony przez ojca, i był wychowywany przez kobiety (np. matkę babcię , starszą siostrę). Gdy dorasta, sam często nie wie jak być ojcem, utrzymanie trwałej relacji z kobietą, spełnienie roli ojca jest zbyt obciążającym zadaniem. Dzieje się tak, gdyż w dzieciństwie nie miał możliwości uczenia się poprawnej relacji między kobietą i mężczyzną, nie ma doświadczeń pozwalających na budowanie i utrzymanie trwałej, bezpiecznej relacji z kobietą.

Czasami zdrada jest działaniem celowo autodestrukcyjnym – dzieje się tak, wówczas, gdy mamy do czynienia z lękiem przed bliskością, lękiem przed stratą.  W takim schemacie, właśnie wtedy gdy w związku układa się dobrze, pojawia się lęk przed tym, że ta sytuacja za chwilę się zmieni, po czym następuje działanie autodestrukcyjne, które ma potwierdzić negatywne lękowe przekonanie. W tym mechanizmie dochodzi do zdrady po to, żeby osoba, która boi się bliskości, mogła się przed tą bliskością uchronić lub zyskać poczucie kontroli nad związkiem.

Częstym powodem zdrady jest także uzależnienie od seksu . Uzależnienie służy im min. nałogowemu rozładowywaniu emocji, frustracji, jest przymusem, nad którym uzależniona osoba traci kontrolę, pomimo wielu strat (min. w relacji ), nie potrafi zapanować nad swoimi działaniami. Ten problem ma także przyczyny w domu rodzinnym. Od seksu najczęściej uzależniają się mężczyźni, którzy nie potrafią wyrażać swoich emocji, tylko je tłumią. Najczęściej są to synowie ojców alkoholików, którzy swoje emocje tłumili alkoholem. Syn, uciekając od alkoholu, ale nie potrafiąc wyrażać swoich emocji, rozładowuje je właśnie w seksie.

Jeśli wiemy, dlaczego doszło do zdrady, możemy podjąć efektywną pracę nad naprawą relacji.

Zdrada jest jak „kubeł zimnej wody” wylany na głowę. Bywa początkiem i drogą do nowej jakości życia. Pozwala rozpoznać przyczyny i wprowadzić zmiany, które dadzą wymierne korzyści dla każdej ze stron. Daje możliwość weryfikacji: co dla mnie jest wartością w życiu?

Świadomość własnych oczekiwań, zrozumienia własnych potrzeb, znajomość granic i ogólnie rozumiana dojrzałość może dać nam odpowiedź czego oczekujemy od relacji, czy potrafimy zbudować i utrzymać satysfakcjonujący związek. Jak radzić sobie z trudnościami i jak rozwiązywać konflikty.  

 

Artykuł powstał przy współpracy merytorycznej z Martą Mauer-Włodarczak

Sprawdź też nasz artykuł Jak żyć po zdradzie męża lub żony?

Skutecznie pomagamy parom i rodzinom pokonywać kryzysy. Skontaktuj się z Nami.

4.1/5
Logo Sensity.pl

Sensity.pl to poradnia psychologiczna, której misją jest pomoc rodzinom w pokonywaniu kryzysów, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z parami i małżeństwami, które znajdują się w sytuacji około rozwodowej. Sensity.pl nie mediuje rozwodów, zawsze walczymy o uratowanie związku i rodziny.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button