Czy wizyta u psychologa może mnie ukierunkować, abym dostał się do służby mundurowej?

Czy wizyta u psychologa może mnie ukierunkować, abym dostał się do służby mundurowej?

Od dziecka interesowały mnie służby mundurowe. Dwukrotnie próbowałem dostać się do policji. Jednak uzyskałem negatywny wynik z badania psychologicznego multiselect. Rekruterzy nie udzielają odpowiedzi co jest powodem negatywnego wyniku. Czy wizyta u psychologa może mnie odpowiednio ukierunkować, gdy będę po raz kolejny podchodził do tego etapu?

Mateusz

 

Panie Mateuszu,

Wizyta u psychologa ma na celu pomoc w zgłaszanej trudności, czy problemie i jest czymś zupełnie innym niż badanie psychologiczne w ramach rekrutacji do służby.

Jeśli zgłosi się Pan do psychologa z prośbą o “odpowiednie ukierunkowanie” do kolejnego podejścia do testu psychologicznego dla kandydatów do Policji, to psycholog prawdopodobnie spyta, co konkretnie ma Pan na myśli mówiąc “ukierunkowanie”? Czy chodzi Panu o to, żeby tak się zaprezentować na rozmowie z psychologiem badającym w ramach rekrutacji, żeby pozytywnie rozpatrzył Pana kandydaturę?

Otóż psycholog, do którego trafi Pan na wizytę, nie będzie wiedział, jakimi wytycznymi kierować się będzie psycholog, który będzie Pana badał w ramach rekrutacji do służby. Może natomiast porozmawiać z Panem na temat motywacji do pracy w Policji, bilansu korzyści i niekorzyści wynikających z takiej a nie innej pracy, przyjrzy się razem z Panem powodom, dla których aż tak bardzo zależy Panu na tym, żeby dostać się właśnie do tego rodzaju pracy, podpowie, jak poradzić sobie z faktem niedostania się do służby, jak przeformułować swój cel na bardziej realny lub jak ugruntować się w aktualnej motywacji.

Badanie psychologiczne w ramach rekrutacji do służby ma na celu ocenę predyspozycji psychicznych do pełnienia danej służby: cech osobowości, sprawności intelektualnej, dojrzałości społecznej z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych.

Wszystkie służby mają własną specyfikę, swoje kryteria, które musi spełniać kandydat. Kryteria te mogą różnić się w poszczególnych służbach, a psychologowie tam pracujący są odpowiednio przeszkoleni do przeprowadzania badań psychologicznych według wymogów danej instytucji i regulacji prawnych. Dlatego też zdarza się, że ten sam kandydat uzyskuje negatywny wynik badania psychologicznego w rekrutacji do jednej służby, a pozytywny wynik badania psychologicznego w ramach rekrutacji do innej służby mundurowej, jak również są sytuacje takie, że kandydat dostaje się do wybranej służby dopiero za drugim czy kolejnym razem, ponieważ wraz z upływem czasu jego funkcjonowanie społeczne korzystnie zmienia się – spotykałam się z takimi sytuacjami podczas wieloletniej współpracy z różnymi służbami.

Może się zatem zdarzyć tak, że za trzecim razem uda się Panu dostać do Policji bez względu na to, czy ktokolwiek Pana na to ukierunkuje.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *