Objawy zaburzeń adaptacyjnych

Zaburzenia adaptacyjne, to niezdolność przystosowania się do nowej sytuacji życiowej. Do typowych objawów należą:

 • nastrój depresyjny
 • lęk
 • poczucie braku możliwości pozostania w danej sytuacji
 • poczucie braku możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji
 • ograniczenie zdolności do wykonywania co dziennych obowiązków
 • wybuchowość, agresywne zachowania

W przypadku dzieci:

 • regres (“cofnięcie się w rozwoju” np. powrót do moczenia nocnego)

W przypadku młodzieży

 • zachowania agresywne, antysocjalne (np. kradzieże)

Ważne pytania

Jeśli choć na kilka pytań odpowiesz twierdząco, to możliwe, że zmagasz się z zaburzeniami adaptacyjnymi

 • W Twoim życiu nastąpiły ostatnio istotne zmiany?
 • Czujesz się źle w obecnej sytuacji, ale czujesz, że nie możesz z niej wyjść?
 • Nie jesteś w stanie niczego zaplanować?
 • Czujesz, że gorzej radzisz sobie z codziennymi zadaniami?
 • Masz problem z dokończeniem swoich zadań?
 • Masz silne poczucie niepewności przyszłości