Psychoterapia – pytania i odpowiedzi. Wszystko co musisz wiedzieć.

Czy mogę umówić wizytę dla męża, brata, kolegi?

Niestety nie. Uczestniczenie w procesie terapii jest aktem wolnej woli. Dlatego wizytę można umówić wyłącznie osobiście.

Jak długo trwa terapia?

Czas trwania terapii zależy od 3 czynników: diagnozy, gotowości pacjenta do pracy nad sobą, wybranego nurtu terapeutycznego. W przypadku terapii CBT szacunkowy czas trwania terapii można określić w trakcie 2- 4 sesji.

Dlaczego terapeuta prosi mnie o kontakt z psychiatrą (terapia vs. leki) ?

W niektórych przypadkach nasilenie objawów uniemożliwia efektywną pracę psychoterapeutyczną, a nawet stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. Wówczas konieczne jest wprowadzenie równoległego leczenia farmakologicznego, przynajmniej na początkowym etapie pracy. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, kiedy pacjent odmawia konsultacji z psychiatrą, terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia psychoterapii.

Jestem niezadowolony z terapii / współpracy z terapeutą – co robić?

Współpraca z psychoterapeutą, nawet o najwyższych możliwych kwalifikacjach, to nadal kontakt z żywym człowiekiem, który ma określone cechy charakteru. Czasem jest tak, że z jedną osobą dobrze nam się rozmawia, z inną już niekoniecznie. To naturalne.

Jeśli czujesz, że terapeuta Cię nie rozumie, narzuca zbyt intensywne tempo pracy, lub przeciwnie, nie widzisz efektów terapii lub nie rozumiesz samego procesu – powiedz mu o tym. Wówczas, albo skorygujecie to, co przeszkadza, albo wspólnie wybierzecie innego terapeutę.

Jeśli nie chcesz rozmawiać o swoich wątpliwościach ze swoim terapeutą – rozumiemy. Wówczas napisz do recepcji krótką wiadomość z prośbą o zaproponowanie innego terapeuty. Jeśli choć w dwóch słowach napiszesz, jaki jest powód zmiany, będzie nam łatwiej wskazać odpowiedniego terapeutę. Jeśli czujesz się z tym niekomfortowo, po prostu napisz, że prosisz o zmianę, bez uzasadnienia.

  • Trudne emocje, które pojawiają się w trakcie pracy z terapeutą – jakie i jak sobie z nimi poradzić? (oczywiście mowa o nieadekwatnych, poza procesowych)
  • Czego mogę oczekiwać, a czego terapeuta odmówi w trakcie pracy terapeutycznej?
  • Na co możesz liczyć w terapii, a czego nie możesz się spodziewać? Tu przykład z superwizji – chirurg nie zajmuje się leczeniem kataru. Znów odwołanie do oczekiwań pacjenta.

Czy terapeuta może odmówić prowadzenia terapii?

Tak. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzają sesje konsultacyjne (zazwyczaj 1-3 sesji). Jest to czas na podjęcie decyzji po obu stronach, zarówno po stronie pacjenta jak i terapeuty o woli dalszej współpracy. Sesje konsultacyjne służą wstępnej ocenie problemu oraz możliwości współpracy. Jeśli terapeuta nie będzie mógł zaproponować siebie, jako osoby prowadzącej dalszą terapię, zawsze stara się skierować do innego specjalisty w naszej poradni lub innym ośrodku.

Czy psychoterapeuta jest lekarzem?

Psychoterapeuta jest osobą, która ukończyła podyplomową szkołę psychoterapii. Taką  szkołę może ukończyć zarówno magister psychologii (lub absolwent pokrewnych kierunków) jak również lekarz medycyny. Do wystawiania recept uprawnienia ma wyłącznie lekarz medycyny.

Czy terapia online działa tak samo jak terapia stacjonarna w gabinecie?

Powstało już sporo badań potwierdzających porównywalną, a czasem wyższą skuteczność terapii online. Na naszym blogu można znaleźć szerszy artykuł na ten temat.

Jak długo będę musiał/a przyjmować leki?

Czas leczenie farmakologicznego zależy w pierwszej kolejności od diagnozy, w drugiej od oceny stanu klinicznego pacjenta będącego w trakcie farmakoterapii. Leki typowo przeciwdepresyjne zazwyczaj powinno się przyjmować nie krócej niż 6 miesięcy. Decyzja dotycząca odstawienia leków powinna być skonsultowana zarówno z lekarzem psychiatrą, jak i psychoterapeutą. Leki typowo przeciwdepresyjne nie powinny być odstawiane z dnia na dzień.

Czy leki na depresję uzależniają?

Leki przeciwdepresyjne nie uzależniają fizycznie. Jednak jeśli równolegle nie jesteśmy w procesie psychoterapii, samodzielne odstawienie leków bywa trudne, gdyż organizm może zareagować objawami podobnymi do tych przed rozpoczęciem farmakoterapii. To powoduje, że część osób wraca do leków. Dlatego bardzo ważną rolę w procesie odstawiania leków odgrywa psychoterapia, która przygotowuje pacjenta do samodzielnego radzenia sobie z ewentualnymi objawami, które mogą wystąpić po odstawieniu leków.

Czy mogę być jednocześnie w dwóch terapiach prowadzonych przez innych terapeutów?

Nie. Każdy terapeuta ma swój własny plan pracy terapeutycznej ze swoim pacjentem. Równoległa terapia u innego terapeuty będzie wprowadzać niepotrzebny chaos, a wręcz uniemożliwiać oczekiwane efekty terapii. Wyjątek stanowi terapia pary prowadzona równolegle z terapią indywidualną, ale też nie w każdym przypadku.

Czy  w trakcie terapii online obowiązuje poufność danych? Czy rozmowy są nagrywane?

Zarówno w trakcie terapii na żywo, jak online obowiązują takie same zasady poufności. Rozmowy nie są nagrywane.

Jak wygląda pierwsza sesja?

Pierwsza sesja to sesja konsultacyjna. Konsultacja obejmuje zwykle do 3 spotkań. W tym czasie terapeuta zbiera informacje od pacjenta, ustala oczekiwania pacjenta, sprawdza, czy jest odpowiednim specjalistą do poprowadzenia dalszego procesu terapii (o ile okaże się ona potrzebna), ustala wstępny plan pracy.

Czy muszę się jakoś przygotować na pierwsze spotkanie?

Na pierwszą sesję nie musisz nic przygotowywać, oprócz wstępnego nakreślenia problemu, z którym się zgłaszasz.

Mój partner/partnerka nie chcą iść na terapie, ale nasze małżeństwo tego potrzebuje. Co robić? / Czy to ma sens żebym rozpoczął terapię sam/a?

Tak. Zmiana schematu zachowań po jednej stronie powoduje, że pewien utarty układ w związku zaczyna się siłą rzeczy zmieniać. Nie zawsze poprzez zmianę samego siebie udaje się osiągnąć oczekiwaną zmianę po stronie partnera, ale uczymy się stawiać granice we właściwym miejscu, tak aby zachować szacunek do siebie i innych oraz zdrowie psychiczne.

Kto odpowiada za ciągłość wizyt u psychoterapeuty? Pacjent czy Sensity?

Odpowiedzialność za umawianie spotkań leży po stronie pacjenta. Jeśli po sesji konsultacyjnej na cykliczne spotkania w ramach terapii trzeba poczekać kilka miesięcy – zachęcamy do umawiania spotkań “na zapas” np.na 2 miesiące do przodu począwszy od pierwszego wolnego terminu.

Czy terapeuta może prowadzić jednocześnie terapię indywidualną dwóch członków rodziny?

Nie. Terapeuta jest tylko człowiekiem i bez względu na jego szczere intencje, trudno mu będzie oddzielić proces terapii np męża od procesu terapii żony. Ze względów bezpieczeństwa pacjenta, terapię każdego członka rodziny powinien prowadzić inny terapeuta. Wyjątek stanowi zakończona terapia jednego członka rodziny, wówczas można rozważyć pracę z innym członkiem tej samej rodziny, ale jest to rozpatrywane pod kątem indywidualnych przypadków i w Sensity dbając o przejrzystość i bezpieczeństwo naszych pacjentów, staramy się takich sytuacji unikać.

Call Now Button