Konsultacje i psychoterapię nastolatków w zakresie:

 • Depresji , braku poczucia sensu życia
 • Nerwic, zaburzeń lękowych np. fobii społecznej
 • Trudności adaptacyjnych np. w nowej szkole
 • Trudności w relacjach z rówieśnikami
 • Zachowań buntowniczych
 • Diagnozy sytuacji rodzinnej – relacji dziecka z rodzicami, rodzeństwem, innymi ważnymi osobami
 • Uzależnienia od internetu i urządzeń mobilnych

Konsultacje osób dorosłych w zakresie:

 • Problemów wychowawczych, trudnej relacji rodziców z ich dziećmi
 • Problemów dorosłych dzieci w relacji z ich rodzicami (np. zbyt bliska relacja, nieodcięta pępowina, zaborczość, emocjonalny szantaż)
 • Problemów w relacji z teściową lub teściem (np. wtrącanie się w życie młodej pary, podważanie autorytetu lub kompetencji).
 • Dziadkowie versus wnuki, czyli co zrobić, żeby dziadkowie pomagali a nie przeszkadzali w wychowywaniu dzieci.
 • Wszelkich relacji w rodzinie, tych bardziej i mniej skomplikowanych

Spotkania odbywają się w Warszawie, na Żoliborzu, ale z osobami dorosłymi pracujemy także online.

Psychoterapię rodzin w zakresie:

 • Konfliktów występujących w rodzinie m.in. pomiędzy rodzicami a dzieckiem
 • Problemów w komunikowaniu się między poszczególnymi członkami rodziny
 • Szukania nowych rozwiązań dla funkcjonowania systemu rodzinnego w przypadku gdy dotychczasowe okazują się dysfunkcjonalne
 • Wzmacniania struktury związków i relacji interpersonalnych w systemie rodzinnym
 • Budowania wspólnej i spójnej wizji wychowywania dzieci, rozwiązywania problemów wychowawczych
 • Rozwijania kompetencji rodzicielskich t.j. rodzic przewodnik -autorytet – przyjaciel.