Zjawisko mindfulness Sensity.pl

Zjawisko mindfulness i jego zastosowanie w psychoterapii

Czym jest zjawisko mindfulness?

W języku polskim brakuje właściwego słowa, które mogłoby tłumaczyć mindfulness. Najczęściej stosuje się termin uważności czy pełni obecności. Zjawisko odnosi się do podejścia polegającego na byciu całkowicie obecnym wobec doświadczenia. Jest to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na obecną chwilę. Jest to sztuka świadomego życia, która poprzez systematyczną samoobserwację oraz badanie natury własnego umysłu pomaga odnaleźć harmonię, radość oraz szczęście.

Mindfulness polega na rozwijaniu umiejętności skupienia uwagi na tym, co „tu i teraz”. Skupienia, w którym wszystko, co się dzieje i czego doświadczamy, jest przez nas akceptowane bez osądzania czy przywiązywania się do tego. W życiu codziennym nasza uwaga jest rozproszona, a nasz umysł nieustannie bombardowany tysiącem bodźców. Praktyka mindfulness uczy jak radzić sobie w takim środowisku oraz świadomie sterować uwagą.

Filozofia mindfulness zakłada, że nasze cierpienie wynika ze sposobu percepcji doświadczanych przez nas zdarzeń. Własny sposób reagowania często wpędza nas w błędne koło np. nie akceptujemy własnego lęku i dlatego skupiamy się na tym odczuciu, zatapiamy się w nim, pogrążamy. Terapeutycznym zadaniem uważności jest przerwanie tego „błędnego koła” oraz zmiana sposobu postrzegania, co przyczynia się do poprawy jakości naszego życia.

Na czym polega praca terapeutyczna?

Istotą terapii opartej na uważności jest połączenie metod terapii poznawczej z klinicznym zastosowaniem odpowiedniej formy medytacji prowadzącej do mindfulness. W terapii poznajemy, jaki stan naszego umysłu jest charakterystyczny dla zaburzeń nastroju, równocześnie rozwijamy nowe sposoby reagowania. Zmianie podlega więc przede wszystkim proces myślenia, a nie tylko jego treść.

Przykładowo: cierpiącemu na depresję zaleca się obserwowanie własnych myśli, zwracanie na nie uwagi, ale bez zatrzymywania ich i bez analizy. Pacjenci uczą się „puszczać” owe myśli, co ogranicza naturalną skłonność umysłu do ruminacji, czyli uporczywego koncentrowania się na przeżywanych symptomach oraz przyczynach cierpienia (co jest obecne u chorych na depresję).

Mindfulness skuteczne wspiera leczenie wielu zaburzeń

Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich lat pokazały, że programy terapii wykorzystującej uważność są skuteczną metodą w leczeniu oraz wspomaganiu leczenia zaburzeń somatycznych i psychicznych. Praktyka mindfulness skuteczne wspiera leczenie: zaburzeń lękowych, depresji, przewlekłego bólu, uzależnień, syndromu przewlekłego zmęczenia i wypalenia oraz zaburzeń odżywiania. Mindfulness umożliwia uczenie pacjentów nowych sposobów regulowania emocji takich jak: uważność, tolerancja, umiejętność wyrażania własnych stanów emocjonalnych czy akceptowania trudnych emocji.

Dzięki świadomemu, nieosądzającemu skierowaniu uwagi na obecną chwilę, możemy osiągnąć większy wgląd w impulsy, które przyczyniają się do naszych, często dysfunkcjonalnych zachowań, dostrzec wyraźniej towarzyszące nam myśli i emocje. Uważność tworzy okazję do dostrzeżenia tego, co wcześniej (przed treningiem uważności) mogło umknąć niezauważone, tego co dzieje się z nami tu i  teraz. To z kolei stwarza możliwość do dokonywania bardziej świadomych, zdrowszych oraz bardziej zgodnych z naszymi celami i wartościami wyborów.

Autor: Lidia Kowalska- Surowy

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *