Stres - czym jest i co wpływa na jego poziom?

Stres – czym jest i co wpływa na jego poziom?

Czym jest stres?

Jest to reakcja danej osoby na bodziec lub sytuację zewnętrzną, która prowadzi do wzrostu napięcia, które jest wynikiem zachwiania równowagi między możliwościami człowieka, a oczekiwaniami jego otoczenia. Poziom tolerancji napięcia przez organizm jest kwestią indywidualną i zależy od stanu zdrowia fizycznego, psychicznego, osobowości oraz od stylu interpretacji sytuacji, w których się znajdujemy.

Przykład: Zostałeś poproszony o pomoc w zorganizowaniu zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.

Twoje nastawienie prawdopodobnie będzie pozytywne, jeśli:

 • lubisz wyzwania,
 • lubisz kontakty z ludźmi,
 • lubisz poznawać nowe rzeczy,
 • masz czas, żeby tym się zająć,
 • jesteś zdrowy oraz w dobrym nastroju.

Będzie prawdopodobnie negatywne, jeśli:

 • nie lubisz nowych rzeczy,
 • wolisz czynności powtarzalne,
 • preferujesz odosobniony styl pracy,
 • jesteś bardzo zajęty,
 • jesteś przeziębiony i w gorszym nastroju.

Natężenie powyższych czynników będzie miało wpływ na poziom stresu. Może być tak, że na co dzień lubisz wyzwania, ale teraz wracasz do zdrowia po chorobie. W zależności od sytuacji, w której się znajdujesz uznasz to zadanie za coś pozytywnego lub przeciwnie – obciążającego.

Jest wiele przyczyn powstawania stresu, oto najczęstsze:

Stres szczególny jest spowodowany poważnymi, nagłymi wydarzeniami życiowymi: wypadek, śmierć bliskiej osoby, zwolnienie z pracy, zdrada, przeprowadzka, itp.

Stres ogólny jest spowodowany nagromadzeniem napięcia np. z powodu nadmiernej ilości zajęć, często łączenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. 

Źródła napięć:

 • nieustanne próby robienia więcej w danym czasie niż jest to możliwe,
 • długotrwałe problemy i trudności np. kłopoty finansowe, małżeńskie, opiekowanie się krewnymi,
 • rozbieżność między wymaganiami, a możliwościami: kiedy wymagania nas przerastają, ale również w odwrotnej sytuacji, kiedy mamy większe możliwości – w obu przypadkach napięcie rośnie, w pierwszym powoduje większy lęk, a w drugim znudzenie i frustrację,
 • brak kontroli nad tym co się dzieje w życiu – ktoś za nas podejmuje decyzje i dokonuje wyborów. Bezradność jest dużym źródłem stresu.

„Ludziom nie rzeczy sprawiają kłopot. Tylko sposób, w jaki są przez nich postrzegane”

Własna percepcja zdarzeń i sposób myślenia oddziałują na poziom stresu. Dlatego należy zmodyfikować sposób myślenia, dzięki któremu będziemy mogli sami zapanować nad nieuniknionym stresem i presją codziennego dnia.

Umiejętności myślenia służą rozwojowi myślenia realistycznego, a nie pozytywnego. Sytuacje mogą przedstawiać się źle, rzadko jednak bywają naprawdę niemożliwe do poradzenia sobie z nimi, dopóki sami nie zaczniemy o nich tak myśleć. Nie jest to koncepcja współczesna, już w I wieku filozof Epictetus mówił: „Ludziom nie rzeczy sprawiają kłopot. Tylko sposób, w jaki są przez nich postrzegane.”

 

Skutecznie leczymy nerwicę oraz zaburzenia związane ze stresem. Pracujemy także online.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *