Zuzanna Jędrzejczyk

Specjalizacja

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Prowadzi konsultacje i psychoterapie indywidualne dorosłych (również psychoterapię online) w zakresie:

  • zaburzeń osobowości (w szczególności osobowości narcystycznej)
  • zaburzeń lękowych (w szczególności lęku społecznego)
  • nieśmiałości,
  • depresji,
  • problemów w relacjach,
  • trudności wychowawczych.

Pomaga osobom doświadczającym silnego stresu (ciężka choroba somatyczna, strata bliskiej osoby). Prowadzi także warsztaty dla rodziców i szkolenia umiejętności psychologicznych.

Główne zainteresowania zawodowe: efektywne radzenie sobie ze stresem, budowanie odporności psychicznej oraz uważność – mindfulness.

Zuzanna Jędrzejczyk - psychoterapeuta