Wojciech Gorczyca – psychoterapeuta par, trener rozwoju osobistego

Wojciech Gorczyca

Specjalizacja

Wojciech Gorczyca prowadzi psychoterapię w nurcie Gestalt, koncentrując się na wyzwaniach i obciążeniach w kontaktach między ludźmi. Szczególny nacisk kładzie na wypracowanie dojrzałych, odpowiedzialnych i pozbawionych nadużyć relacji.

W terapii indywidualnej, koncentruje się na wyjątkowości i specyfice każdego klienta. Przez bezpieczną, opartą na zaufaniu atmosferę sesji pomaga zmierzyć się z ograniczeniami i wzmocnić odporność psychologiczną. Dzięki temu klienci mogą lepiej zrozumieć i zabezpieczyć swoje kluczowe potrzeby emocjonalne.

Podczas terapii par i małżeństw pracuje w interesie związku, dążąc do wypracowania naturalnej bliskości i otwartości między partnerami. Uczy jak konstruktywnie przeżywać konflikt oraz korzystać z energii konfrontacji w połączeniu ze świadomością i ochroną własnych granic.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par m.in. w zakresie:

  • problemów w relacjach: konfliktów i form ich rozwiązywania, komunikacji, otwartości, wzajemnego szacunku i wsparcia
  • niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, braku samoakceptacji i nadmiernego krytycyzmu wobec siebie
  • trudności emocjonalnych: kłopotów z identyfikacją, zrozumieniem i asymilacją emocji lub ich niekontrolowanym wyrażaniem
  • zaburzeń osobowości (głównie borderline)
  • wsparcia w przypadku trudnych sytuacji życiowych
  • rozwoju osobistego i wyzwań zawodowych
Wojciech Gorczyca - psychoterapeuta
4.5/5

Opinie pacjentów

Doświadczenie

Bierze udział w procesie certyfikacji w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja European Association of Psychoterapy, European Association for Gestalt Therapy oraz FORGE /International Federation of Gestalt Training Organizations) i uczestniczy w regularnych superwizjach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Zdobył tytuł magistra kulturoznawstwa na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje zainteresowania i umiejętności związane z psychologią i psychoterapią rozwijał na specjalistycznych kierunkowych szkoleniach podyplomowych, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków oraz w Instytucie Terapii Gestalt. Ukończył także szkolenie z mediacji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Poza pracą psychoterapeutyczną, zajmuje się zarządzaniem w organizacjach kulturalnych.

Po pracy

Po pracy szczęśliwy mąż i tata, ambitny kucharz i fotograf oraz niestrudzony podróżnik.

Call Now Button