Sylwia Miller

Specjalizacja

Pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej (doświadczeniowej), wykorzystując równocześnie elementy z innych szkół terapeutycznych poprzez ich elastyczne łączenie oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pracuje z osobami:

  • doświadczającymi trudności w codziennym życiu w konsekwencji obciążających przeszłych wydarzeń,
  • chcącymi poprawić swoje relacje z innymi,
  • cierpiącymi z powodu depresji, nerwic, lęku, złości, zaburzeń nastroju, osobowości,
  • doświadczającymi kryzysu osobistego,
  • borykającymi się z trudnościami wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości,
  • doświadczają silnego stresu w życiu, wypalenia zawodowego itp.
Sylwia Miller - psychoterapeuta