Magdalena Hawrot-Krauze

Specjalizacja

Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo – behawioralnym w zakresie:
  • rozumienia emocji i potrzeb
  • szanowania własnych i cudzych granic
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń nastroju (depresja)
  • zaburzeń osobowości
  • komunikacji w związku
  • przemocy fizycznej i psychicznej, różnych form współuzależnień i uzależnień, w tym DDA

Prowadzi również psychoterapię par z problemem uzależnienia. 

W swojej pracy chętnie sięga do treningu uważności – mindfulness.
Magdalena Hawrot-Krauze - psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Opinie pacjentów

Doświadczenie

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Obecnie jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym w Centrum CBT-EDU w Warszawie, które posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i  Behawioralnej  (PTTPB) , które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Theapies (EABCT).
Ukończyła specjalistyczne szkolenie z psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie  Psychologii Zdrowia PTP, które jest akredytowane przez PARPA.
Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez odbycie praktyk w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie (oddział  nerwic i zaburzeń odżywiania ) , stażu i pracy w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Mariańskiej w Warszawie ( uzależnienia i współuzależnienia, zaburzenia osobowości tzw. podwójna diagnoza, problemy w relacjach, konflikty w rodzinie ). Obecnie współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień w Otwocku.

Po pracy

Jest szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. W wolnym czasie lubi odwiedzać nowe miejsca na mapie kulinarnej i próbować nowych smaków. Interesuje się też modą i muzyką.