Nieśmiałe dziecko Sensity.pl

Jak rodzice mogą wspierać nieśmiałe dziecko?

Stosując często uogólnienia stwierdzamy, że dzieci są spontaniczne, żywiołowe i pełne energii. W większości przypadków jest to naturalnie prawdą, niemniej należy również przyznać, iż nie wszyscy od najmłodszych lat są duszą towarzystwa i pociągają za sobą korowód rówieśników. Podobnie jak dorośli – dzieci różnią się od siebie pewnymi cechami. Można zadać sobie pytanie, w którym przypadku mamy powody do zmartwień, że z naszym dzieckiem dzieje się coś niepokojącego.

Niektóre dzieci potrzebują więcej czasu na odnalezienie się wśród rówieśników

Dużą trudność sprawia niektórym dzieciom szeroko pojęta nieśmiałość. W obecnej chwili dzieci są narażone na wiele sytuacji, w których mają okazję do poznania wielu nowych rówieśników. Jednak te sytuacje są obciążeniem dla dzieci o nieco wyższym poziomie wrażliwości. Dziecko, począwszy od przedszkola, a skończywszy na szkole średniej, jest pod opieką średnio sześciu wychowawców i cztery – pięć razy zmienia grupę klasową. Jak można się domyślić, niektórym zabiera nieco więcej czasu odnalezienie się wśród rówieśników, a zintegrowaniu się z nowymi kolegami towarzyszy pewna dawka stresu.

Współcześni rodzice kładą duży nacisk na przedsiębiorczość u dziecka

Warto wspomnieć również o tym, jak bardzo zmienia się model wychowania dziecka. O ile kilka dekad temu promowało się wręcz skromność czy uległość, obecnie wielu rodziców kładzie nacisk na uczenie dziecka pewności siebie, wypowiadania własnego zdania, zaradności. Tutaj też łatwo o przysłowiowe „wylanie dziecka z kąpielą”. Dziecko, które zbytnio koncentruje się na obronie własnych racji bez uwzględnienia racji innych osób, często spotyka się z odrzuceniem bądź dezaprobatą, np. nauczycieli.

Trudno się dziwić, że cenna jest dla nas zaradność naszych dzieci, niemniej warto zwrócić również uwagę, iż często chęć kształtowania „na siłę” tych cech u wrażliwego dziecka może być dodatkową presją dla małego człowieka i w konsekwencji przyczyniać się do kumulowania się w nim dodatkowych napięć.

Niektóre dzieci wymagają więcej troski i cierpliwości

Niektóre dzieci wymagają więcej troski, wsparcia, bardzo często kształtowania bezpiecznej atmosfery. Niekiedy wskazanym jest otoczenie dzieci cierpliwością, umożliwienie im odreagowania stresu. Niezmiernie istotne jest również sprawianie, aby dziecko doświadczało, że kontakty rówieśnicze są czymś cennym, w czym można czuć się bezpiecznie. Ważne jest podkreślanie mocnych stron dziecka. Świat przecież nie opiera się wyłącznie na ekspansywnych menedżerach. Często bezcenni okazują się sumienni analitycy, księgowi czy programiści :)

Autor:  Paweł Stępień

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *