Wpisy autora Paweł Jurczyk

Lęk separacyjny i jego konsekwencje w dorosłym życiu

Wszystkie popularne poradniki, portale dla mam i inne tego typu publikacje zachęcają do przyjmowania lęków dziecka jako naturalnego etapu jego rozwoju i proponują, zwłaszcza młodym mamom, konkretne sposoby postępowania wobec niewątpliwych utrudnień, jakie te lęki powodują w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dziecka.

Lęk separacyjny u dziecka – jak mu zapobiegać?

Przez nadmierne koncentrowanie uwagi troski i opieki na dziecku nie pozwalamy by oswajało się z naszą chwilową nieobecnością. Zwłaszcza nadmierna uwaga matki połączona z nawet dyskretnie wyrażanym lękiem sprawia, ze dziecko w końcu uczy się, że nieobecność ma się kojarzyć z niebezpieczeństwem.

Jak przebiega proces leczenia nerwicy?

Leczenie nerwic polega na psychoterapii, która prowadzi do rozwiązania konfliktów wewnętrznych leżących u podstaw zaburzeń nerwicowych oraz do zmiany rozumienia własnych zachowań, rzeczywistego znaczenia bodźców lękowych i odczuwanych objawów.